Naszymi klientami są firmy działające w branży opakowań (puszki napojowe, puszki spożywcze, opakowania szklane, zamknięcia koronowe...)


Obsługujemy fabryki w takich krajach jak:
- Polska
- Rosja
- Ukraina
- Finlandia
- Anglia
- Maroko
- Indie
- Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Filipiny